Hình ảnh Sản phẩm Số lượng Đơn giá
(VNĐ)
Thành tiền Xoá
Galaxy Note 5  Galaxy Note 5 5,300,000 5,300,000
Tổng cộng : 5,300,000 VNĐ