Hình ảnh Sản phẩm Số lượng Đơn giá
(VNĐ)
Thành tiền Xoá
Galaxy S7 Edge  Galaxy S7 Edge 5,999,000 5,999,000
Tổng cộng : 5,999,000 VNĐ