Hình ảnh Sản phẩm Số lượng Đơn giá
(VNĐ)
Thành tiền Xoá
Galaxy S8 Plus Quốc Tế  Galaxy S8 Plus Quốc Tế 13,300,000 13,300,000
Tổng cộng : 13,300,000 VNĐ