Hình ảnh Sản phẩm Số lượng Đơn giá
(VNĐ)
Thành tiền Xoá
Galaxy Note8  Galaxy Note8 13,500,000 13,500,000
Tổng cộng : 13,500,000 VNĐ