Hình ảnh Sản phẩm Số lượng Đơn giá
(VNĐ)
Thành tiền Xoá
Galaxy Note8  Galaxy Note8 16,200,000 16,200,000
Tổng cộng : 16,200,000 VNĐ