Hình ảnh Sản phẩm Số lượng Đơn giá
(VNĐ)
Thành tiền Xoá
LG V30+  LG V30+ 10,500,000 10,500,000
Tổng cộng : 10,500,000 VNĐ